Mục câu hỏi

Lỗi khi tạo A_I trong phpMyAdmin #1075 - Incorrect table definition; there can be only one auto column and it must be defined as a key

Mình muốn tạo một thuộc tính AUTO_INCREMENT cho table trong phpMyadmin nhưng cứ gặp lỗi này

#1075 - Incorrect table definition; there can be only one auto column and it must be defined as a key

Xin chỉ giáo cho các khắc phục

Hỏi 343 ngày trước bởi Khách

Chưa có ai viết bình luận về câu hỏi này. Hãy là người đầu tiên!

Viết bình luận

Thuộc tính AUTO_INCREMENT trong 1 table chỉ được có 1 cột, nếu bạn vẫn xuất hiện lỗi này thì hãy tạo cột này dạng Primary, sau đó thêm AUTO_INCREMENT như bình thường

Albert Phan (Thành viên) - 343 ngày trước

Albert Phan(31-100%)


Viết câu trả lời mới

Trang nhà | Hướng dẫn | Bảo mật | Quy định | Về chúng tôi | Liên hệ

Copyright © 2019 VI.W4RUM.COM . All rights reserved.
Cached: IP: 18.207.252.123 - GET, 2019.9.16 03:31 (HANOI - VIETNAM).