Mục câu hỏi

Lỗi khi tạo A_I trong phpMyAdmin #1075 - Incorrect table definition; there can be only one auto column and it must be defined as a key

Mình muốn tạo một thuộc tính AUTO_INCREMENT cho table trong phpMyadmin nhưng cứ gặp lỗi này

#1075 - Incorrect table definition; there can be only one auto column and it must be defined as a key

Xin chỉ giáo cho các khắc phục

Hỏi 2 năm trước bởi Khách

Chưa có ai viết bình luận về câu hỏi này. Hãy là người đầu tiên!

Viết bình luận

Thuộc tính AUTO_INCREMENT trong 1 table chỉ được có 1 cột, nếu bạn vẫn xuất hiện lỗi này thì hãy tạo cột này dạng Primary, sau đó thêm AUTO_INCREMENT như bình thường

Albert Phan (Thành viên) - 2 năm trước

Albert Phan(31-100%)


Viết câu trả lời mới

Trang nhà | Hướng dẫn | Bảo mật | Quy định | Về chúng tôi | Liên hệ

Copyright © 2020 VI.W4RUM.COM . All rights reserved.
Cached: IP: 3.214.184.250 - GET, 2020.1.18 04:09 (HANOI - VIETNAM).